top of page

Project: RARe I Roef Art Residency

Partner: ROEF

Disciplines: Graphic Design, Identity,  

Year: 2022

With the annual Rooftop Festival, ROEF wants to show the (undervalued) potential of the Amsterdam rooftops. So when they contacted us to make the identity for their Roef Art Residency we knew exactly what to do.

RARe_fulldepth_web.jpg
Contours-and-relief.jpg

The topographic map

Contour hoogtelijnen

 

De RARê huisstijl wordt conceptueel geleid door Cartografie: topografische kaarten in combinatie met contour hoogtelijnen. Kaarten zijn doelgerichte visualisaties voor communicatie. Een universeel systeem voor de vertaling van onze 3D wereld in 2D weergave.

De hoogtelijnen vormen de eerste pijler vanuit de topografische kaart, die richting geeft aan de visuele identiteit van RARÊ.

"Het toegankelijk en hanteerbaar maken en overdragen van ruimtelijke informatie, met nadruk op visualisatie en interactie,  afgestemd op het oplossen van ruimtelijke problemen."

pointcloud_illustratie_01_v1.jpg

The topographic map

Hoogtekleuren principe

Signaling heights [and gentrification]

 

Deze point cloud toont de hoogteverschillen in een stedelijke omgeving. Evenals de hoogteweergave op meer traditionele kaarten, maakt deze technologie gebruik van een universeel kleurenpalet om hoogte te duiden. Van diep blauw voor lage tot fel rood voor hoge punten. 

 

Het kleuren principe is de tweede pijler die vanuit de cartografie doorvertaald naar de visuele identiteit van RARÊ.

In een stedelijke omgeving signaleren de oranje / rode tonen hoge bouwwerken, en zo koppelt het concept van de topografische kaart aan ROEF. Bovendien kunnen we de aanwezigheid van veel hoge gebouwen vaak ook interpreteren als een teken van gentrificatie, omdat de grond duur is wordt er hoog gebouwd. Zo raakt de kaart ook het thema van RARÊ 2022.

RARe_the_R.jpg

visual identity / huisstijl

Topo-typo-icon

Icon and beacon

The R staat voor RARe en voor hoogte. De meerdere dikke en dunne outlines verwijzen naar de contour hoogtelijnen van de topografische kaart en insinueren zo een hoogteplateau bovenop de R. 

case-style-system_RARe_page2.jpg
case-style-system_RARe_page3.jpg
case-style-system_RARe_page4.jpg
case-style-system_RARe_page5.jpg
case-style-system_RARe_page6.jpg

Montserrat

 

Montserrat is de font die aan de basis ligt van dit design, zowel voor logo als body teksten. Met 9 gewichten en italics en open source licence geeft deze font fam vele mogelijkheden. 

 

In de eerste plaats maakt Montserrat de visuele verbinding tussen RARÊ en ROEF. Bovendien is de wording van dit lettertype ook inhoudelijk erg raak voor RARÊ, waar het gaat om de impact van gentrification op Amsterdam Zuidoost en de kracht van kunst om zaken aan te kaarten,  en nieuwe vormen te vinden en oude door te geven. 

case-style-system_RARe_page10b.jpg
case-style-system_RARe_page8.jpg

Connecting the visible to the ROÊF identity spectrum. 

 

Just like the visible spectrum, the topographic coloring of heights follows the same universal principle. As does the color set for the RARÊ identity, based on the typographic map system identifiing heights with a steady set of colors. From purple, blue and green shades on lower level to yellow, orange and red for heights. 

 

A broad set of colours providing many options and contrast for all types of communication translations. 

The bright colour red is the main colour, backed up by concrete grey outlines if needed for readability.  Red drawing your attention as a signaling color and refering to the highest point on the map. 

case-style-system_RARe_page9.jpg

Connecting color to concept and location. 

 

Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D-hoogteinformatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 cm nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing.

 

Het kleurgebruik in deze hoogtekaarten volgt een zelfde principe als het visuele spectrum. Rood voor hoog & lang naar blauw/paars voor laag & kort. 

 

Door actuele hoogtekaarten te gebruiken kan de huisstijl bij ieder project-onderdeel aan een daadwerkelijke locatie verbonden worden. 

case-style-system_RARe_page10.jpg

Whatever’s clever in utility. 

 

Van zwart/wit basic shape tot gedetaileerd snijwerk met opties voor 3d, lasersnijden, (licht)object & landscape toepassingen.

 

Moet je iets printen dan gebuik je de zwart/wit full-fiil of outline versie, dat bespaart iedereen inkt.

 

Hebben we een kleine spot op een flyer/poster of iets dan gebruik je full color versies die passen bij de toepassing.

 

Heb je de mogelijkheid om high-res printwerk te maken dan zijn de full map en full depth interessant. 

case-style-system_RARe_page11.jpg
case-style-system_RARe_page12.jpg
case-style-system_RARe_page13.jpg

Topo-typo icon in color variations. 

Moet je iets printen dan gebuik je de zwart/wit full-fiil of outline versie, dat bespaart iedereen inkt.

case-style-system_RARe_page14.jpg

Full Territory

 

Maps make use of a certain scale and a grid, so you can find something on the map. The grid, a matrix with numbered colums and alphabetised rows, cuts the map up in pieces, containing info from a certain area. All pieces together form the whole map. 

 

On a larger scale there are also map series, containing a larger map split up into two or more sheets. All sheets together tell you all the map has to tell on that area. 

 

For RARe we use the sheet system that map series
provide. Ordering and presenting content in a unified way, while keeping project based design flexibility max.

 

 

Kaart RARÊ FULL TERRITORY

∏ = 1000 Meter / 1:48000

Zuidoost in relatie tot de directe omgeving

case-style-system_RARe_page15.jpg

District

 

District view. 

Focus op district

Amstel III / ARENApoort / KZONE

 

Kaart RARÊ inzoom focus / district

∏ = 500 Meter / 1:24000

case-style-system_RARe_page16.jpg

Neighbourhood

 

Neighbourhood view. 

Focus op buurt

Amstel III / KZONE / REIGERS 

 

Kaart RARÊ inzoom FOCUS neighbourhood

∏ = 500 Meter / 1:12000

case-style-system_RARe_page17.jpg

Project

 

Max depth / Project view. 

Focus op project

 

 

Kaart RARÊ inzoom max / project

∏ = 200 Meter / 1:6000

case-style-system_RARe_page18.jpg

Clear containers

 

Vanuit het pricipe van ‘Card series and sheets’ willen we met vaste sheet vormen werken. Voor elke boodschap van RARe is een sheet en samen vormen ze het grotere verhaal. Of het nu om de kunstwerken of projectlocaties gaat, of de thema’s of events, alles is onderdeel van het grid en van de serie.

 

De sheets volgen een vaste dimensie van 16:9. Optimaal voor scherm en goed te schalen naar andere formaten voor web en print. De bladzijden van deze presentatie zijn dergelijke sheerts, waarbij kleurblokken ruimte voor content creeren en ook de schaalbaarheid weer versterken. 

 

- Diverse soorten sheets voor: logo dragers, kunstwerken, makers, thema;’s, locaties, events en programma’s, details.

- Een sheet op zich kan meer of minder content bevatten, veel infomatie overbrengen of juist iets specifieks highlighten.

- Naast tekst en beeld kunnen sheets ook video bevatten en geanimeerd worden. 

bottom of page